Prijzen: vraag hieronder de uitgebreide prijslijst aan.

 


Contact

tel. 06-19960211

jantina.fotografie@gmail.com

Bakkerom 11

9362 VA,  Boerakker

KvK nummer: 76999246
BTW nummer: NL 003152961B95

 

 


 

Contactformulier 

 


 Algemene Voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN Jantina Huizinga Fotografie

Artikel 1 – Privacyverklaringen
Alle persoonlijke -en persoonsgegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt. Dit houdt in dat op geen enkel moment informatie aan derden wordt gegeven of op geen enkele manier beschikbaar wordt gemaakt voor mensen niet opgenomen in deze overeenkomst.

Artikel 2 – Algemeen
Er zal door het model/klant/voogd (hierna genoemd klant) geen schadevergoeding geëist kunnen worden indien de fotosessie door technisch defect niet kan doorgaan, of indien de foto’s hierdoor mislukken, gewist of beschadigd raken. Jantina Huizinga Fotografie verplicht zichzelf de kans op eventuele storingen of gebreken zo veel mogelijk uit te sluiten. Dit geldt ook in geval van ziekte of verhindering van de fotografe. In dit geval zal er in overleg met model/ouder/voogd een afspraak gemaakt worden voor een nieuwe fotosessie, met dezelfde overeenkomst als bij de eerste sessie.

Jantina Huizinga  Fototgrafie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Uit de informatie die op de website staat kunnen geen rechten worden ontleent.

Artikel 3 – Publicatierecht
De klant geeft toestemming aan de fotografe om een zelf te bepalen selectie van de opnames op de website te plaatsen, te gebruiken voor deelname aan fotowedstrijden, publicatie in vakbladen of te tonen op exposities, op fora te plaatsen, te gebruiken als portfolio of als voorbeeld in (online) advertenties. (De klant ontvang hiervoor geen vergoeding) De foto’s op de website zijn beschermd door het watermerk/lage resolutie. De fotografe kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten haar medeweten elders op het net worden geplaatst.

Artikel 4 – Auteursrecht
De klant bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. De klant gebruikt de grote bestanden zonder watermerk alleen voor privé doeleinden. Publicatie en/of duplicatie middels privé social media is toegestaan mits het geen commerciële doeleinden betreft en het model de hiervoor geleverde bestanden gebruikt inclusief naamsvermelding. Dit zijn de bestanden voorzien van het watermerk van Jantina Huizinga Fotografie

Publicatie en/of duplicatie voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder toestemming van Jantina Huizinga Fotografie.

Het ontvangen van de foto’s geeft  de klant niet automatisch de rechten op de foto’s. Klant, verbinden zich ertoe de gedigitaliseerde foto’s in hun oorspronkelijke vorm te bewaren. Verkleiningen met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen zijn wel toegestaan; uitsneden (crops), beeldbewerkingen en het toevoegen of verwijderen van bijkomende teksten en logo’s is echter niet toegestaan. Het model heeft geen exclusiviteitrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

Artikel 5 – Leveringstermijn
Binnen drie weken na de datum van de fotosessie ontvangt u een bericht dat u uw foto’s klaar zijn en en ontvangt deze met logo per mail tezamen met een bestelformulier.

De leveringstermijn voor de digitale bestanden bedraagt maximum 2 weken na betaling van de factuur.

De leveringstermijn voor producten is afhankelijk van de leverancier en afhankelijk van de betaling van de klant. Wij doen ons uiterste best om de gekozen producten zo snel mogelijk bij u af te leveren.

Artikel 6 – Producten
Jantina Huizinga Fotografie levert altijd de foto’s van een fotosessie digitaal op groot formaat (JPG) zonder watermerk.  Daarnaast worden zij geleverd op digitaal web-formaat (JPG) voorzien van watermerk (bij gebruik op internet en social media e.d. is de klant verplicht het web-formaat te gebruiken)De digitale bestanden worden bewerkt naar stijl en smaak van Jantina Huizinga Fotografie, hier gaat u als klant mee akkoord. De fotografe bepaald welke selectie foto’s aan haar kwaliteitseisen voldoen voor de klant. Onbewerkte foto’s worden niet geleverd en zijn niet te koop.

Artikel 7 – Betaling
Het overeengekomen bedrag zal binnen twee weken na reserveren via overschrijving worden betaald tenzij anders schriftelijk afgesproken. Bij last minute boekingen moet de betaling zo spoedig mogelijk worden voldaan. De fotosessie is pas gereserveerd wanneer de betaling voldaan is. Bij annuleren zonder geldige reden rekent Jantina Huizinga Fotografie €35,00 annuleringskosten.

Bij het afzeggen van of niet op komen dagen bij de shoot gelden de volgende regels:

– Afzeggen 48 uur of langer van tevoren: annuleringskosten a €35,00

– Afzeggen binnen 48 tot 24 uur van tevoren 50% van de afgesproken prijs

– Afzeggen binnen 24 uur of niet op komen dagen het gehele bedrag

*In bepaalde situaties kan er afgeweken worden van de annuleringskosten. De fotografe bepaald wanneer u recht heeft op volledige restitutie.

Artikel 8 – Extra kosten
De kosten die niet inbegrepen zijn in het pakket worden na de fotoshoot in rekening gebracht. Dit verschuldigde bedrag moet binnen een termijn van 14 werkdagen op rekening van Jantina Huizinga Fotografie staan. Extra kosten zijn kosten die niet in het pakket zijn inbegrepen zoals bijbestelde foto’s en/of producten welke buiten het pakket vallen. Er zullen geen producten geleverd worden voordat het verschuldigde bedrag ontvangen is.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. In de omgeving van de woonkamer studio.

Jantina Huizinga Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het overbrengen van ziektes en/of virussen in welke vorm dan ook.

Artikel 10-  overigen

Jantina Huizinga Fotografie is niet verantwoordelijk voor de prints en fotoproducten die de klant zelf elders besteld. Kleuren en kwaliteit van de prints kunnen daardoor afwijken.. Alle vragen ivm de kwaliteit van de afdrukken en vergrotingen gereproduceerd uit deze bestanden moeten worden gericht aan het desbetreffende lab/bedrijf.

 Originele bestanden worden gearchiveerd tot 1 jaar na de sessie-datum.

Daarna zal Jantina Huizinga Fotografie de bestanden uit het systeem verwijderen om digitale opslagruimte voor toekomstige fotoshoots vrij te maken.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om van de aangekochte digitale hoge resolutie bestanden voldoende reservekopieën gemaakt te hebben. Klanten zullen hiervan niet voorafgaand op de hoogte gebracht worden en erkennen dat na het verwijderen van de bestanden, professioneel gedrukte items noch digitale bestanden of back- ups niet meer beschikbaar zullen zijn!

 

       De fotografe laat albums en andere fotoproducten niet eerder produceren dan wanneer de klant het totaalbedrag van de bestelling heeft overgemaakt.

De fotografe hanteert slechts geschatte levertijden. Levertijden beginnen te lopen vanaf ontvangst betaling van het verschuldigd bedrag. Digitale bestanden in hoge resolutie kennen een geschatte levertijd van 7 werkdagen. Albums worden 6 weken na betaling geleverd, waarbij de levertermijn afhankelijk kan zijn van het gekozen materiaal. Fine-art fotoprints, canvassen/ dibonds, inlijstingen en fotoblokken worden binnen 4 weken na betaling van de bestelling geleverd.

 

 

        Cadeaubonnen zijn 1 jaar na afgifte geldig en kunnen niet worden terugbetaald in geld. Er kan ook niet van de aankoop van de cadeaubon worden afgezien.

 

     Artikel 11- Workshops

 • Alle informatie die je ontvangt tijdens een workshop van Jantina Huizinga Fotografie is strikt voor eigen gebruik. Deze informatie mag niet gedeeld, verspreid, gekopieerd of gebruikt worden voor eigen workshops.
 • Alle workshops worden in 1 keer vooruit betaald per factuur zodra je hebt ingeschreven.
 • De individuele workshops worden in 1 keer betaald, maar dit kan eventueel ook in 2 termijnen, geef dit aan bij je opmerkingen. Voorwaarde is dat alles betaald moet zijn voordat de workshop begint.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders is vermeld.
 • Je krijgt een email met de factuur toegevoegd op moment van betaling.
 • Deze betalingen kunnen via bankoverschrijving plaats vinden met factuurnummer.
 • Je deelname is defintief na het inschrijven en ontvangen van je (eerste) betaling.
 • Bij ziekte altijd overleggen met Jantina Huizinga Fotografie voor een passende oplossing, dat schuif je door naar de volgende vrije datum. Veiligheid is erg belangrijk!
 • Bij ziekte van van Jantina wordt de datum van de workshop verschoven
 • Foto’s  die gemaakt worden tijdens de workshop zijn voor eigen gebruik. Indien deze online gebruikt worden dien je altijd te vermelden: Foto’s gemaakt tijdens een workshop van Jantina Huizinga Fotografie. Dit mag niet als eigen portfolio gebruikt worden om misleiding van je toekomstige klanten tegen te gaan.
 • De cursisten zijn NIET verplicht om foto's aan  (ouders van)  de modellen te verstrekken. Het mag wel.
 • De cursisten mogen geen foto's die tijdens de wokshop zijn gemaakt verkopen aan de modellen. Ze mogen ze wel geven. Maar dit is geen verplichting!
 • Door deel te nemen aan een workshop, ga je akkoord met de op deze pagina vermelde voorwaarden.
 • Het volgen van de workshop bij Jantina Huizinga fotografie is geen garantie dat je na de workshop hetzelfde werk kunt leveren als Jantina Huizinga Fotografie. Oefening baart kunst.

 

Jantina Huizinga Fotografie

Bakkerom 11

9362 VA  Boerakker

KvK nummer: 76999246
BTW nummer: NL 003152961B95

 

 

 
 

 

 

 

  

 


 


 


 

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram